ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
19
18
37
3
ป.1
12
5
17
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
39
49
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
67
125
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...