ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
14
34
2
อบ.3
12
15
27
2
รวม อบ.
32
29
61
4
ป.1
8
7
15
1
ป.2
15
10
25
2
ป.3
12
8
20
1
ป.4
7
15
22
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
17
22
39
2
รวมประถม
70
76
146
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
105
207
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...