ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดก้านเหลือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
13
15
28
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
18
8
26
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
78
66
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
85
182
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...