ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
4
16
1
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
25
21
46
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
13
2
15
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
47
35
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
56
128
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...