ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
11
8
19
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
36
22
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
30
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...