ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
17
32
2
อบ.3
19
18
37
2
รวม อบ.
34
35
69
4
ป.1
24
14
38
2
ป.2
21
20
41
2
ป.3
13
18
31
2
ป.4
18
20
38
2
ป.5
26
18
44
2
ป.6
29
22
51
2
รวมประถม
131
112
243
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
165
147
312
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...