ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
16
23
39
2
ป.1
9
17
26
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
58
70
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
93
167
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...