ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
3
14
17
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
28
44
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
55
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...