ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
21
21
42
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
58
65
123
6
ม.1
17
10
27
2
ม.2
15
9
24
2
ม.3
10
16
26
2
รวมมัธยมต้น
42
35
77
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
121
242
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...