ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
20
26
46
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
54
56
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
82
156
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...