ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
19
11
30
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
57
56
113
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
15
7
22
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
36
25
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
92
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...