ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
13
13
26
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
13
3
16
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
52
42
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
55
120
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...