ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกมะค่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
40
52
92
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
32
23
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
94
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...