ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกมะค่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
15
17
32
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
15
7
22
1
รวมประถม
51
56
107
6
ม.1
15
8
23
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
35
27
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
100
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...