ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
28
24
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
29
63
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...