ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
72
55
127
6
ม.1
20
15
35
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
41
36
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
105
235
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...