ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
15
37
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
34
31
65
2
ป.1
27
18
45
2
ป.2
12
11
23
1
ป.3
24
13
37
2
ป.4
18
25
43
2
ป.5
21
16
37
1
ป.6
20
8
28
1
รวมประถม
122
91
213
9
ม.1
19
18
37
2
ม.2
12
13
25
1
ม.3
17
21
38
2
รวมมัธยมต้น
48
52
100
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
204
174
378
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...