ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
19
38
2
อบ.3
22
12
34
2
รวม อบ.
41
31
72
4
ป.1
16
14
30
2
ป.2
17
16
33
2
ป.3
20
21
41
2
ป.4
13
22
35
2
ป.5
16
17
33
2
ป.6
20
15
35
2
รวมประถม
102
105
207
12
ม.1
17
19
36
1
ม.2
13
19
32
1
ม.3
16
12
28
1
รวมมัธยมต้น
46
50
96
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
186
375
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...