ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
45
53
98
6
ม.1
17
8
25
1
ม.2
13
9
22
1
ม.3
14
6
20
1
รวมมัธยมต้น
44
23
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
89
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...