ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
37
25
62
3
ป.1
11
15
26
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
12
15
27
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
20
8
28
1
รวมประถม
86
69
155
6
ม.1
23
15
38
1
ม.2
27
25
52
2
ม.3
10
17
27
1
รวมมัธยมต้น
60
57
117
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
183
151
334
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...