ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกระโดน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
11
19
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
23
24
47
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
41
35
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
59
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...