ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
18
33
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
27
27
54
2
ป.1
17
16
33
1
ป.2
18
18
36
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
20
9
29
1
ป.5
15
16
31
1
ป.6
22
11
33
1
รวมประถม
101
82
183
6
ม.1
11
13
24
1
ม.2
19
9
28
1
ม.3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
45
31
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
140
313
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...