ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
2
12
1
อบ.3
14
4
18
1
รวม อบ.
24
6
30
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
22
15
37
2
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
83
59
142
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
65
172
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...