ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
19
48
2
อบ.3
12
25
37
2
รวม อบ.
41
44
85
4
ป.1
24
26
50
2
ป.2
24
26
50
2
ป.3
21
24
45
2
ป.4
23
29
52
2
ป.5
32
26
58
2
ป.6
32
30
62
2
รวมประถม
156
161
317
12
ม.1
36
25
61
2
ม.2
27
15
42
1
ม.3
17
16
33
1
รวมมัธยมต้น
80
56
136
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
277
261
538
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...