ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกตาพรม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
6
15
1
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
15
17
32
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
41
26
67
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
17
24
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
67
140
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...