ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
25
16
41
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
16
15
31
2
ป.4
15
16
31
2
ป.5
22
8
30
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
93
74
167
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
90
208
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...