ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
1
9
10
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
26
34
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
42
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...