ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
28
44
2
อบ.2
83
78
161
5
อบ.3
89
63
152
5
รวม อบ.
188
169
357
12
ป.1
100
98
198
7
ป.2
101
103
204
7
ป.3
103
109
212
7
ป.4
112
109
221
7
ป.5
140
143
283
8
ป.6
135
129
264
8
รวมประถม
691
691
1,382
44
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
879
860
1,739
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...