ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
13
17
30
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
43
34
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
51
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...