ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหมี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
65
45
110
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
11
4
15
1
รวมมัธยมต้น
26
17
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
79
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...