ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
13
3
16
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
16
8
24
1
รวมประถม
74
53
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
62
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...