ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสมจิต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
6
6
12
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
0
7
7
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
1
9
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
24
30
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
36
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...