ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
28
52
2
อบ.3
21
24
45
2
รวม อบ.
45
52
97
4
ป.1
27
23
50
2
ป.2
33
31
64
2
ป.3
52
31
83
3
ป.4
39
39
78
2
ป.5
34
34
68
2
ป.6
38
38
76
2
รวมประถม
223
196
419
13
ม.1
30
22
52
2
ม.2
37
24
61
2
ม.3
28
25
53
2
รวมมัธยมต้น
95
71
166
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
363
319
682
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...