ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
40
39
79
6
ม.1
16
6
22
1
ม.2
17
5
22
1
ม.3
6
8
14
1
รวมมัธยมต้น
39
19
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
75
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...