ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตากอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
56
65
121
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
24
18
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
97
195
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...