ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
40
35
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
49
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...