ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
7
16
23
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
10
16
26
1
ป.4
13
4
17
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
61
56
117
6
ม.1
16
6
22
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
34
24
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
96
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...