ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากช่อง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
24
43
2
อบ.3
23
25
48
2
รวม อบ.
42
49
91
4
ป.1
29
12
41
2
ป.2
12
17
29
2
ป.3
14
25
39
2
ป.4
22
21
43
2
ป.5
17
16
33
2
ป.6
24
18
42
2
รวมประถม
118
109
227
12
ม.1
30
12
42
2
ม.2
18
12
30
2
ม.3
15
14
29
2
รวมมัธยมต้น
63
38
101
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
223
196
419
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...