ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
19
8
27
1
รวม อบ.
32
14
46
2
ป.1
16
14
30
2
ป.2
16
6
22
1
ป.3
16
20
36
2
ป.4
9
10
19
1
ป.5
18
14
32
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
84
78
162
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
92
208
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...