ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
24
24
48
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
18
16
34
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
74
73
147
6
ม.1
3
10
13
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
18
28
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
125
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...