ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตาเยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
11
34
1
อบ.3
5
17
22
1
รวม อบ.
28
28
56
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
79
63
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
91
198
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...