ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
26
22
48
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
21
14
35
1
ป.5
16
11
27
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
82
75
157
6
ม.1
16
8
24
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
37
21
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
118
263
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...