ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
72
62
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
75
162
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...