ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
44
39
83
6
ม.1
4
2
6
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
1
4
5
1
รวมมัธยมต้น
19
13
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
67
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...