ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
5
13
18
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
44
53
97
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
25
18
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
81
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...