ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผไทรวมพล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
34
36
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
43
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...