ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
41
39
80
4
อบ.3
60
51
111
4
รวม อบ.
101
90
191
8
ป.1
81
58
139
6
ป.2
82
80
162
5
ป.3
74
75
149
5
ป.4
73
56
129
5
ป.5
75
67
142
5
ป.6
69
98
167
5
รวมประถม
454
434
888
31
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
555
524
1,079
39
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...