ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
23
24
47
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
59
45
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
69
151
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...