ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวสะพาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
8
0
8
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
20
8
28
3
ป.1
4
5
9
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
0
4
4
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
22
26
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
34
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...