ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหินโคน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
7
16
23
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
66
74
140
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
23
16
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
98
194
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...