ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหินโคน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
19
12
31
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
7
14
21
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
56
71
127
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
24
18
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
101
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...