ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
19
12
31
2
ป.1
15
6
21
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
50
41
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
53
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...